Zaznacz stronę

Fizjoterapia dzieci koncentruje się na fizycznym aspekcie przywracania sprawności. Fizjoterapeuci pracują z ciałem, uwalniając je od napięć i bólu, przywracając i zwiększając wydolność organizmu. Dokonują tego z wykorzystaniem kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu leczniczego.Prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci nie powinno się zaniedbywać na żadnym etapie ich rozwoju. Zaczyna się on już w ciele matki i kontynuowany jest po narodzinach. To wówczas lekarze jako pierwsi oceniają czy potrzebna jest dodatkowa rehabilitacja, aby wspomóc rozwój ruchowy dziecka.
Wizyta u fizjoterapeuty pozwala na ocenę sytuacji jak dziecko wykonuje podstawowe ruchy. Na tej podstawie rozpoczyna się niekiedy mozolne wypracowywanie prawidłowych wzorców ruchowych. Współczesna fizjoterapia daje jednak wielkie możliwości, z których – dla dobra dziecka i jego właściwego funkcjonowania w przyszłości – warto skorzystać jak najwcześniej.

Dobrze przygotowany merytorycznie i doświadczony fizjoterapeuta dziecięcy szybko rozpozna z jaką niesprawnością ruchową ma do czynienia i podejmie właściwe działania.

Zajmujemy się diagnostyką funkcjonalną oraz usprawnianiem ruchowym dzieci zagrożonych schorzeniami lub już zdiagnozowanymi neurologicznie i ortopedycznie, z opóźnieniem psychomotorycznym, zaburzeniami napięcia mięśniowego i integracji sensomotorycznej oraz wadami postawy. Mamy również doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, co niewątpliwie wyróżnia nas na rynku usług fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapia dzieci prawidłowo prowadzona pozwala na właściwy rozwój ruchowy.
Jest ona bardzo ważna dla dzieci w każdym etapie ich życia.

Stosujemy sprawdzone metody terapeutyczne i systematycznie dążymy do realizacji założonych celów. Strategię rehabilitacji wypracowujemy wspólnie z rodzicami już na wczesnym etapie planowania terapii. Zarówno dla nich, jak i dla nas ważne jest to, żeby mali pacjenci samodzielnie funkcjonowali w otaczającym ich środowisku, dlatego chcemy, aby nasza terapia była efektywna, a nie efektowna, i zrobimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć.

Fizjoterapia dzieci to oferta dedykowana tym rodzicom, którzy chcieliby wspomóc prawidłowy rozwój swoich pociech. Zajęcia w tym zakresie realizowane są według różnych metod i dopasowane indywidualnie pod każde dziecko.

 

Fizjoterapia dzieci prawidłowo prowadzona pozwala na właściwy rozwój ruchowy..Jest ona bardzo ważna dla nich w każdym etapie ich życia.

Fizjoterapia dzieci

Fizjoterapia dzieci obejmuje m.in. takie zaburzenia i schorzenia jak :
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • przepukliny rdzeniowo-oponowe
 • zespoły genetyczne
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • urazy rdzenia kręgowego
 • autyzm
 • zaburzenia rozwoju
 • zespoły nadpobudliwości psycho-ruchowej
 • zespoły opóźnień psycho-ruchowych
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • wcześniactwo
 • asymetrii
 • kręcz szyi
 • dysplazja bioder
 • uszkodzenia splotu barkowego
 • skoliozy
 • wad postawy
 • dzieci z cechami nadwagi, otyłości
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wspomaganie treningu sportowego u dzieci