Zaznacz stronę
OAI2O80

tutaj trzeba dać krótki opis

Fizjoterapia dzieci
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • przepukliny rdzeniowo-oponowe
 • zespoły genetyczne
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • urazy rdzenia kręgowego
 • autyzm
 • zaburzenia rozwoju
 • zespoły nadpobudliwości psycho-ruchowej
 • zespoły opóźnień psycho-ruchowych
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • wcześniactwo
 • asymetrii
 • kręcz szyi
 • dysplazja bioder
 • uszkodzenia splotu barkowego
 • skoliozy
 • wad postawy
 • dzieci z cechami nadwagi, otyłości
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wspomaganie treningu sportowego u dzieci
Fizjoterapia dorosłych
 • schorzenia oraz dysfunkcje dotyczące narządu ruchu np. złamania, zwichnięcia,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • dyskopatie oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów,
 • niedowłady kończyn na tle pourazowym, zwyrodnieniowym oraz neurologicznym,
 • osłabienie siły mięśniowej oraz zaniki siły mięśniowej
 • ograniczony zakres ruchomości kończyn,
 • choroby układu oddechowego (Pochp, astma)
 • choroby reumatoidalne,
 • otyłość,
 • przewlekłe choroby kardiologiczne
 • stany po zabiegach operacyjnych,
 • stany po zawale serca,
 • stany po udarze mózgu,
 • ciąża, gdzie stanowić może przygotowanie do porodu oraz powrót po porodzie